Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursus-activiteiten gehouden door Waain BV. Waain BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75434547 Gedeponeerde voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving en betaling Inschrijving op een cursus geschiedt altijd door middel van een aanmeldingsformulier op internet. www.waainproeverij.nl Men krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging in zijn of haar mailbox. De inschrijving is pas werkelijk definitief na het ontvangen van het inschrijfgeld. Hierna wordt de factuur verzonden naar het bij ons bekende mailadres. Indien de betaling niet door de Waain BV ontvangen is 7 dagen voor aanvang van de cursus behoudt Waain BV zich het recht voor de inschrijving niet te aanvaarden. In sommige gevallen kan Waain BV een betaling bij binnenkomst op de avond zelf overeen komen. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste cursusavond indien door Waain BV de totale betaling voor de cursus is ontvangen.

Artikel 2: Volgorde van toelating Indien er beperkingen zijn gesteld aan het aantal deelnemers, zal toelating van de cursist plaats vinden op grond van de volgorde van betaalde inschrijving.

Artikel 3: Bedenktijd en Annulering van de cursus door de cursist Bij annulering van de cursist langer dan een maand voor aanvang zal het betaalde cursusgeld minus 15 % administratiekosten binnen 5 dagen terug betaald worden, dan wel wordt de cursist aangeboden zonder extra kosten de cursus indien een vergelijkbare cursus wordt gegeven op een later tijdstip. De cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Dit geldt niet voor bedrijven. Binnen 14 dagen vindt voor bedrijven dan ook geen restitutie plaats. De cursist mag in dit geval wel vervangen worden door een ander persoon.

 Artikel 4: Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht Er vindt geen restitutie plaats indien de cursist door omstandigheden verhinderd is bij een cursus aanwezig te zijn.

Artikel 5: Respecteren van de huisregels De huisregels zijn opgesteld in het belang van cursisten, Waain BV en docenten en staan vermeld in de brief die u ontvangt samen met de factuur. Indien een cursist zich niet aan de huisregels houdt zal de docent de cursist verzoeken om de huisregels te respecteren. Bij herhaaldelijke overtreding hiervan zal Waain BV de cursist niet meer toelaten tot de rest van de cursus. Er vindt dan geen restitutie van betalingen plaats.

Artikel 6: Annulering van de cursus door Waain BV  Indien het aantal deelnemers onvoldoende is om de cursus doorgang te laten vinden, zullen de cursisten daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld worden. Het betaalde cursusgeld zal dan vervolgens binnen 7 dagen retour gezonden worden.

Artikel 7: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent Waain BV behoudt zich het recht ingeval van ziekte van een docent of ernstige onvoorziene omstandigheden de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen. De cursisten zullen hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een docent plaats vindt ontvangt de cursist hierover geen bericht. Iedere docent voldoet aan de normen van Waain BV.

Artikel 8: Afbreken van de cursus doorovermacht Indien door overmacht de cursus door Waain BV  afgebroken moet worden zal het cursusgeld terug betaald worden over de resterende cursusdagen met aftrek van het ontvangen lespakket. Het lespakket vertegenwoordigt een waarde van € 100,-

Artikel 9: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade Waain BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 10: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik De docent zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. Waain BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 11: het Cursusmateriaal en of foto en ondersteunende materialen mogen nimmer vermenigvuldigd worden. De materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Waain BV betaald heeft..

Artikel 12:Geheimhouding

Waain BV verplicht zich om alle informatie die door deelnemers/bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen. Waain BV maakt gebruik van geheimhoudingsverklaringen voor haar docenten. In deze geheimhoudingsverklaringen zijn afspraken gemaakt over de richtlijnen van privacy gevoelige informatie van de deelnemer.

Artikel 13: Beantwoording van schriftelijke vragen

Waain BV verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

Artikel 14: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Waain BV Door het betalen van de cursus heeft de cursist aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.